image_slideshow
image_slideshow
image_slideshow
image_slideshow
image_slideshow

Kontakt

AUTOŠKOLA BOSÁK, s.r.o.

Studničná 985/25, 949 01 Nitra

IČO: 47 133 368, DIČ: 2023750938

Obchodný register okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro, vložka číslo 34130/N

Prevádzka:

Jurkovičova 27, NITRA

(nákupné stredisko KLOKOČINA-SANDOKAN na 1. poschodí)

mailbosak@autoskolabosak.sk

tel: 0908 601 559 (cez pracovné dni 9-20h)
 

 

Máte otázky?

Vaše meno:
E-mail:
Text:

Napíšte nám mail

Vaše meno:
E-mail:
Predmet správy:
Vaša správa:

Online Prihláška

*Meno a priezvisko:
*Dátum a miesto narodenia:
*Adresa bydliska:
*Číslo OP:
*Tel.č.:
Evidenčné a sériové číslo vodičského preukazu:
Rozsah skupín vodičského oprávnenia:
som plne spôsobilý / lá na právne úkony
som zdravotne spôsobilý / lá na vedenie motorového vozidla
nie je mi uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v SR, alebo v inom štáte
nemám odňaté vodičské oprávnenie v SR alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný VP v Slovenskej republike alebo v inom štáte.
súhlasím, aby hore uvedené osobné údaje boli použité na vedenie predpísanej dokumentácie o kurzoch podľa zákona NR SR 93/2005 Z.z.loading